Период
2009-03-27
Dębica wspiera młodych entuzjastów elektryki i elektroniki

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest głównym sponsorem XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, która w tym roku odbywa się m.in. w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy.

Celem olimpiady jest rozwijanie wśród uczniów średnich szkół technicznych zainteresowania wiedzą elektryczną i elektroniczną, podnoszenie poziomu kultury technicznej, wzajemna wymiana wiedzy oraz doświadczeń.
Dziś i jutro uczniowie ponadgimnazjalnych szkół technicznych z całej Polski rywalizować będą w 3 kategoriach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej i mechatronice. Nagrodą dla finalistów Olimpiady będzie przyjęcie na pierwszy rok studiów na wyższe uczelnie techniczne z pominięciem formalnej rekrutacji oraz zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dla laureatów każdej kategorii, którzy zgromadzą największą ilość punktów, Firma Oponiarska Dębica S.A. ufundowała laptopy.

- Firma Oponiarska Dębica od lat konsekwentnie wspiera młode talenty, a w szczególności te osoby, które aktywnie zdobywają wiedzę i chcą w przyszłości odnosić sukcesy- powiedziała Teresa Filipek-Przybyłowicz, Kierownik Działu ds. Wynagrodzeń, świadczeń i Rozwoju Personelu w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.- Kibicujemy uczestnikom Ogólnopolskiej Olimpiady tym bardziej, że odbywa się ona w murach placówki, w której wielu pracowników naszej Firmy uczyło się i doskonaliło swoje umiejętności zawodowe. Mam nadzieję, że wśród laureatów tegorocznych zmagań również znajdą się chętni do podjęcia w przyszłości pracy w Firmie Oponiarskiej Dębica.

Firma Oponiarska Dębica S.A. pomaga w edukacji młodych elektroników i elektryków, obejmując swoim patronatem w roku szkolnym 2009/2010 klasy o tych profilach w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Uczniowie tychże klas będą mogli odbyć praktyki pod kierunkiem pracowników T.C. Dębica S.A., a najpilniejsi mogą liczyć na stypendia naukowe, ufundowane przez Firmę.

Oprócz programu praktyk i stypendiów, Firma Oponiarska Dębica S.A. zakupiła dla pracowni w ZS Nr 2 nowoczesny sprzęt, niezbędny do przeprowadzania egzaminów praktycznych.

Historia Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy jest bezpośrednio związana z rozwojem i rozbudową Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Szkoła powstała w 1950 roku, aby kształcić przyszłą kadrę pracowników dla potrzeb ówczesnego Zakładu Przemysłu Gumowego w Dębicy. T.C. Dębica S.A. od lat angażuję się we wspieranie działalności organizacji społecznych zwłaszcza w Dębicy i na Podkarpaciu (m.in. Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy, Domu Dziecka "Hanka", Dębickiego Hospicjum Domowego, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Promyki Nadziei", Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym -Integracyjnego Koła Młodzieży Niepełnosprawnej "I CAN", świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej "Nazaret", podkarpackiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych, czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy) oraz służb niosących pomoc (Straży pożarnej, Policji, Pogotowia ratunkowego).

Dzięki darowiznom, zarówno w postaci środków finansowych jak i rzeczowych, w ciągu ostatnich 5 lat Spółka przeznaczyła ponad 3 mln zł na cele społeczne.

Источник: www.debica.com.pl
Nasze telefony
(044) 592-80-76
(098) 606-19-98
(066) 354-12-73
(063) 061-30-44
Ogłoszenia